Kontenjan dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.. Programa katılamayanlar Instagram ve Youtube Canlı Yayınından takip edebilirler…

Söyleşimiz… ( Kontenjanımız dolmuştur, ilginiz için teşekkür ederiz. )

Söyleşimizin giriş kısmında işlevsel olmayan aileden bahsedilecektir. Peki ailede ki işlev nedir? İşlevsel ailelerde ki aile üyeleri birlikte olmaktan zevk alırlar ve birbirlerini desteklerler, cesaret verirler. Aynı zamanda kendilerinin ve ailede ki diğer fertlerin kararlarına saygı duyarlar. Kimse bir başkasının tüm sorumluluğunu üstlenerek strese kapılmak istemez, tabii ki bu bir diğer ferdin sorumluluğunu üstlenmeyeceği anlamına gelmez.
İşlevsel olmayan ailelerde ise durum oldukça farklıdır. Karşılaşılan problemlerin büyüklüğü fark etmeksizin krize neden olabilir. Aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim oluşmaz; aile üyelerinden biri örneğin; diğer bir ferde gününün nasıl geçtiğini dahi sormaz. Bilir ki karşı taraf aynı şekilde iletişim içerisine girmeyecektir. Aile içinde katı kurallar vardır. Bunlar arasında en yaygın kullanılan kural ; ‘’ sen konuşmayacaksındır.’’ Bu tip aile de büyüyen bir çocuk düşüncelerini söylemekten çekinir ve bir süre sonra da kabuğuna çekilir.
Ele alacağımız diğer bir konu da kurban üçgenidir. Kurban üçgeni, işlevsel olmayan aile yapısında bulunmaktadır. Bu üçgende; kurban, kurtarıcı, zorba rol oynamaktadır. Üçgende bulunan herkes kurbandır. Kurban rolündeki kişiler; kaygı, kendilerini ve diğerlerini suçlama, çaresizlik vb. özellikler gösterirler. İleri ki dönemlerde de ise madde kullanımına yönelme ihtimalleri yüksektir. Kurtarıcı kimliğindekiler ise, kurban olmanın yoğun hislerini taşırlar. ‘Yardımsever’ görünüşlerinin ardında genelde kurtarmak için bir kurban ararlar kendi hayatlarında kurban gibi hissetmeyi bırakabilsinler. Ailede kurtarıcı rolündeki çocuğa çok fazla sorumluluk yüklenir ve çocuk erken yaşta tükenmişlik hisseder. Sorunları çözme stresini üstlerinde hissederler, ihtiyaçlarını ve kendilerini görmezden gelirler. Zorba rolündeki kişiler ise; diğerlerini istismar etme, suçlama gibi özellikler gösterirler. İşlevsel olmayan ailedeki zorba rolündeki çocuk, okuldaki arkadaşlarıyla savaşır ve kötü söylemlerde bulunur. Kurban üçgeninde ki üç rol kendi aralarında değişebilir ve insanlar genelde çok doğal bir şekilde ve belirli durumlara tepki olarak birinden diğerine geçerler. Bu üçgen oyunu işlevsel olmayan ailelerde çok küçükken öğrenilir. Genelde bireyler olarak kendimizle, ilişkimiz de bu üçgen etrafında döneriz.

ÇOCUKLARINIZA SINIR KOYABİLMEYİ İSTER MİSİNİZ?

 

ÇOCUKLARDA SINIRI EĞİTİMİ
Bir ebeveynin temel görevlerinden biri, çocuğuna sağlıklı sınırlar koyabilmektir. Sağlıklı sınırlar sayesinde bir çocuk, dengeli ‘sorumluluk bilinci-ahlakı’ taşıyan sağlıklı bireyler olabilmektedir.
Sağlıklı sınırlar sayesinde çocuklar dürtülerini kontrol etmeyi, davranışlarının sorumluluğunu almayı başarabilmektedir.

🔍EĞİTİMİN AMACI
Eğitimin amacı çocukların sınır ihtiyaçlarını farkına varmak ve bir ebeveyn olarak sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmek ve böylece çocuğun kişilik gelişimini desteklemek.

🔍EĞİTİMİN KAZANIMLARI
*Çocukların istek/arzularıyla ihtiyaçlarını birbirinden ayırmak
*Sınır kavramını öğrenmek
*Çocukları aynalamayı, yansıtmayı öğrenmek ve uygulamak
*Sınır koymanın özel dil kalıbını öğrenmek ve uygulayabilmek
*Çocukların isteklerine karşı alternatif sunabilmeyi öğrenmek
*Çocuklara seçenek sunabilmeyi öğrenmek ve kullanmak
*Çocukların seçim yapabilmelerini kendi iradelerini kullanabilmelerini desteklemek…
✔Eğitimimiz Online olarak Zoom programı üzerinden düzenlenecektir.
✔Eğitimimiz 50₺ Katılım ücretiyle yapılacaktır.
✔Kayıt ve Bilgi için 0507 767 28 10 irtibat hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

🔍  SINIRLAR

Sağlıklı bir yetişkinde sınır kavramının yerleşmesi beklenir. Bu nedenle çocukların edinmesi gereken temel özelliklerin başında sınırını/haddini bilmek gelir. Sonraki yıllarda bu sınır öğrenme yolculuğu daha ince/likli sınırları öğrenme (edeb) olarak devam etmesi beklenir. İlişkilerde yaşanan birçok problemin kaynağı, sağlıklı sınırlar geliştirememiş olmaktır.  Sağlıklı sınırların gelişmesinin yolu,  sağlıksız ‘buluşma/ayrışamama’ halinden çıkıp ‘ayrışma-buluşma’ dengesini sağlayan bir bilinç ile kendinin ve çevrenin nerde başlayıp nerde bittiğini kavramasına bağlıdır.

Sağlıklı sınırdan yoksun bir birey, ya kendi sorumluluğunu başkasına yıkmakta ya da başkalarının sorumluluğunu sırtlanmaktadır. Ya da sınır koymak adına, etrafına duvarlar örmekte, başkalarıyla sağlıklı bağlantı geliştirememektedir. Sorumluluğu alma veya sorumluluğunu yıkma birçok alanda kendini gösterebilmektedir. Kendi duygularının sorumluluğu başkasına yıkarak, mutluluğundan, kızgınlığından ya da üzüntüsünden vs kendisi değil de başkasını sorumlu tutup gerekli değişikliği başkasının gerçekleştirmesi gerektiğine inanır. Aynı şekilde başkasının üzüntü, kızgınlık ya da korkularından kendisi sorumluymuş gibi davranabilir.

Sınırlar, kişinin varlığını sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi için olanak tanır. Aynı zamanda sağlıklı sınırlar, başkalarıyla kurulan bağ ve bağlantıların sağlıklı şekilde sürmesine imkan tanımaktadır.

Sağlıklı, dengeli, ahlaklı bir çocuk yetiştirmenin en temel ilkelerinden biri de sınırların sağlıklı olarak öğretilerek, çocuğun sorumluluk bilinci-ahlakı geliştirmesine rehberlik etmek olacaktır. Bu nedenle sınırların öğrenilmesine rehberlik etmek ebeveynin temel görevlerindendir.

Kişinin ‘düşüncelerinin, duygularının, arzularının, davranışlarının ve bir bütün halinde kendi sorumluluğunun’ farkında ve sorumluluğunda olması önemlidir.

Ayrıca, kişinin diğer insanların ‘düşüncelerinin, duygularının, arzularının, davranışlarının ve bir bütün halinde kendi sorumluluğunun’  olduğunu bilmek ve sorumluluğunun o kişiye ait olduğunu idrak etmesi önemlidir.

 

UYGULAMA – Sınır Koyma (Helen Hunt ve Harvel Handrex’in özel izniyle)

Uygun sınırlar koyma bilinçli çocuk yetiştirmenin en önemli yanlarından biridir. Çocuklar nasıl güven içinde olunacağını, başka insanların arzu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı ve aynı zamanda oldukları gibi olma özgürlüğünü ebeveynlerinden öğrenirler.

 • Bu alıştırmada seçenekler arasından sizin ve eşinizin koyduğu sınırları en iyi tanımlayan yanıtı seçin.

✔Bir ebeveyn olarak, ……………………………………….. ben koyarım.

 • Çok fazla sınır 
 • Gerektiği kadar sınır 
 • Yetersiz sınır 
 • Tutarsız sınır
 • Katı sınır
 • Sınırsızlık

✔Bir ebeveyn olarak, ……………………………………… eşim koyar

 • Çok fazla sınır
 • Gerektiği kadar sınır
 • Yetersiz sınır
 • Tutarsız sınır
 • Katı sınır
 • Sınırsızlık

✔Hanginiz çocuk(lar) üzerinde daha tesirlidir? …………………………..

✔Görebildiğiniz kadarıyla çocuk(lar)ınız hanginize benzemeye çabalıyor? ……………………………

Bu Bilgilerin Kullanım Şekli:

Kendinizle ilgili neden bu tarz cevaplar verdiğinizi, eşinizle bir uzlaşıya varamadığınızda sonuçlarının ne olacağını, çocuklarınızın her biri için (şayet birden fazla çocuğa sahipseniz) farklı sınırlar koyup koyamadığınızı ve bunun nedenini kendi kendinize sorabilirsiniz. Siz onların sınırları öğrenmelerine yardımcı olurken çocuklarınızın edindiği mesaj nedir? Şayet farklı şekilde sınır koymanın iyi olacağı kanısındaysanız, sizi bunu yapmaktan alıkoyan bir durum mu söz konusu?

 

Çocukluk ve Yetişkinlikte ‘BİLİNÇ GELİŞİM EVRELERİ’

Bilincin sağlıklı gelişim gösterebilmesi için her evresinde karşılanması gereken ihtiyaçlar yerine getirmesi gereken görevler vardır. Özellikle çocuk yetiştirirken bu evrelerin bilinmesi çocuğun bilinç gelişiminin, dolayısıyla sağlıklı kişiliğin oluşması açısından son derece önemlidir. Bilinç gelişim evreleri sadece çocuklukla sınırlı olmayıp yetişkin yaşlarda da devam eden sürekli gelişime açık bir alandır…

Bu eğitimde bilinç gelişiminin alanlarını ve evrelerini ele alacağız. Bir yetişkin olarak kendimizin hangi gelişim aşamasında takıldığımızı hangi noktalarda gerilediğimizi anlayacağız. Ayrıca çocuk sahibi olan kişiler açısından çocuklarının hangi dönemde neye ihtiyacı olduğunu anlamak açısından destekleyici olacaktır.

13 Nisan Pazartesi

(Eğitim saati yapılacak anket sonucunda belirlenecektir.)

Eğitim ‘Zoom’ Programı üzerinden, 50 TL katılım ücretiyle yapılacaktır

Kayıt ve Bilgi:  0(507) 767 28 10

İZMİR VE CİVARINDA Kİ DOSTLARI BEKLERİZ…

“Eşlerin birbirinden en temel beklentisi; yakınlık”

“Eşlerin birbirinden en temel beklentisi; yakınlık”

2019 GÜZ DÖNEMİ ATÖLYE TAKVİMİ…

‘ÇİFTTEN BİR’E ATÖLYESİ ANTALYA’DA…

İlişkiniz iyi ise ve ilişkinizi bambaşka ufuklara taşımak istiyorsanız,

İlişkiniz tatsız gidiyor, ayrılığa yaklaştığınızı hissediyor ve ilişkinize bir şans daha vermeye çalışıyorsanız,

Denediğiniz bütün yollara rağmen, ilişkinizde ki bazı şeylerin sorun olmasına engel olamıyorsanız,

Bir ebeveyn olarak, çocuklarınız için sağlıklı, besleyici tatmin edici bir ortam oluşturmak istiyorsanız

Bu atölye sizler için hazırlandı!

Tarih: 14-15 Aralık 2019
(Cumartesi-Pazar)

Yer: Antalya (Eğitim yeri daha sonra ilan edilecektir.)

Saat: 09:00-19:00

Ücret: 2000 TL + KDV (30 Kasım tarihine kadar gerçekleşen kayıtlarda erken kayıt indirimi uygulanacaktır.

Ücret 1500 TL+ KDV olacaktır.)

Bilgi ve Kayıt için:
0507 767 28 10

‘ÇİFTTEN BİR’E ATÖLYESİ’ ALMANYA / MÜNİH’TE…

”Bazen aile olmanın derin saadetini hatırlamaya ihtiyacımız olur.” ”Çiften Bir’e İyileştirici ve Güçlendirici Çift Atölyesi”  Almanya’da…

Eğer;

İlişkiniz iyi ise ve ilişkinizi bambaşka ufuklara taşımak istiyorsanız,

İlişkiniz tatsız gidiyor, ayrılığa yaklaştığınızı hissediyor ve ilişkinize bir şans daha vermeye çalışıyorsanız,

Denediğiniz bütün yollara rağmen, ilişkinizde ki bazı şeylerin sorun olmasına engel olamıyorsanız,

Bir ebeveyn olarak, çocuklarınız için sağlıklı, besleyici tatmin edici bir ortam oluşturmak istiyorsanız

Bu atölye sizler için hazırlandı!

Tarih: 9-10 Kasım 2019
(Cumartesi-Pazar)

Yer: Almanya / Münih (Eğitim yeri daha sonra ilan edilecektir.)

Saat: 09:00-19:00

Ücret: 250 Euro + KDV (20 Ekim tarihine kadar gerçekleşen kayıtlarda erken kayıt indirimi uygulanacaktır.

Ücret 200 Euro + KDV olacaktır.)

Bilgi ve Kayıt için:
+49 172 8957314
betue_kilicaslan@hotmail.com
0507 767 28 10

Çocuk yetiştirme serüveni, her ebeveyn için ‘ruhsal bir pratiğe’ dönüşebilir. Böylelikle çocukları büyütme işi, ebeveynin ‘büyüme’ yolculuğunun bir parçası oluverir. Kendi ruhsal yolculuğuna devam eden bir ebeveyn de, çocuklarının büyüme yolculuklarında yetkin bir rehbere dönüşecektir.

Bu atölyede; -Ruhsallık ve ruhsal ebeveynlik kavramını,
-Kendi ebeveynlerinizin, ebeveynlik tarzını,
-Kendi ebeveynlik tarzınızı,
-Çocukların gelişim evrelerini ve ihtiyaçlarını,
-Kişiler arası sağlıklı sınır kavramı ve deneyimi,
-Çocuklara sınır koyma yöntemleri,
-Çocuk iletişiminde, aynalama-yansıtma yöntemi,
-Çocuklarla ilişkide ortaya çıkan kriz durumlarından büyüme fırsatını görme ve benzeri konular yer almaktadır.

_______________

Yer: Burdur/ Bucak (Eğitim yeri daha sonra ilan edilecektir.)
Tarih: 2-3 Kasım (Cumartesi-Pazar)
Saat: 09:00-19:00

Ücret: 400 TL + KDV
(25 Ekime kadar gerçekleşen kayıtlarda erken kayıt indirimi uygulanacak, ücret 350 TL + KDV olacaktır.)

Bilgi ve Kayıt için: 0507 767 28 10