ÇOCUKLARINIZA SINIR KOYABİLMEYİ İSTER MİSİNİZ?

 

ÇOCUKLARDA SINIRI EĞİTİMİ
Bir ebeveynin temel görevlerinden biri, çocuğuna sağlıklı sınırlar koyabilmektir. Sağlıklı sınırlar sayesinde bir çocuk, dengeli ‘sorumluluk bilinci-ahlakı’ taşıyan sağlıklı bireyler olabilmektedir.
Sağlıklı sınırlar sayesinde çocuklar dürtülerini kontrol etmeyi, davranışlarının sorumluluğunu almayı başarabilmektedir.

🔍EĞİTİMİN AMACI
Eğitimin amacı çocukların sınır ihtiyaçlarını farkına varmak ve bir ebeveyn olarak sağlıklı sınırlar koymayı öğrenmek ve böylece çocuğun kişilik gelişimini desteklemek.

🔍EĞİTİMİN KAZANIMLARI
*Çocukların istek/arzularıyla ihtiyaçlarını birbirinden ayırmak
*Sınır kavramını öğrenmek
*Çocukları aynalamayı, yansıtmayı öğrenmek ve uygulamak
*Sınır koymanın özel dil kalıbını öğrenmek ve uygulayabilmek
*Çocukların isteklerine karşı alternatif sunabilmeyi öğrenmek
*Çocuklara seçenek sunabilmeyi öğrenmek ve kullanmak
*Çocukların seçim yapabilmelerini kendi iradelerini kullanabilmelerini desteklemek…
✔Eğitimimiz Online olarak Zoom programı üzerinden düzenlenecektir.
✔Eğitimimiz 50₺ Katılım ücretiyle yapılacaktır.
✔Kayıt ve Bilgi için 0507 767 28 10 irtibat hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

🔍  SINIRLAR

Sağlıklı bir yetişkinde sınır kavramının yerleşmesi beklenir. Bu nedenle çocukların edinmesi gereken temel özelliklerin başında sınırını/haddini bilmek gelir. Sonraki yıllarda bu sınır öğrenme yolculuğu daha ince/likli sınırları öğrenme (edeb) olarak devam etmesi beklenir. İlişkilerde yaşanan birçok problemin kaynağı, sağlıklı sınırlar geliştirememiş olmaktır.  Sağlıklı sınırların gelişmesinin yolu,  sağlıksız ‘buluşma/ayrışamama’ halinden çıkıp ‘ayrışma-buluşma’ dengesini sağlayan bir bilinç ile kendinin ve çevrenin nerde başlayıp nerde bittiğini kavramasına bağlıdır.

Sağlıklı sınırdan yoksun bir birey, ya kendi sorumluluğunu başkasına yıkmakta ya da başkalarının sorumluluğunu sırtlanmaktadır. Ya da sınır koymak adına, etrafına duvarlar örmekte, başkalarıyla sağlıklı bağlantı geliştirememektedir. Sorumluluğu alma veya sorumluluğunu yıkma birçok alanda kendini gösterebilmektedir. Kendi duygularının sorumluluğu başkasına yıkarak, mutluluğundan, kızgınlığından ya da üzüntüsünden vs kendisi değil de başkasını sorumlu tutup gerekli değişikliği başkasının gerçekleştirmesi gerektiğine inanır. Aynı şekilde başkasının üzüntü, kızgınlık ya da korkularından kendisi sorumluymuş gibi davranabilir.

Sınırlar, kişinin varlığını sağlıklı bir şekilde ifade edebilmesi için olanak tanır. Aynı zamanda sağlıklı sınırlar, başkalarıyla kurulan bağ ve bağlantıların sağlıklı şekilde sürmesine imkan tanımaktadır.

Sağlıklı, dengeli, ahlaklı bir çocuk yetiştirmenin en temel ilkelerinden biri de sınırların sağlıklı olarak öğretilerek, çocuğun sorumluluk bilinci-ahlakı geliştirmesine rehberlik etmek olacaktır. Bu nedenle sınırların öğrenilmesine rehberlik etmek ebeveynin temel görevlerindendir.

Kişinin ‘düşüncelerinin, duygularının, arzularının, davranışlarının ve bir bütün halinde kendi sorumluluğunun’ farkında ve sorumluluğunda olması önemlidir.

Ayrıca, kişinin diğer insanların ‘düşüncelerinin, duygularının, arzularının, davranışlarının ve bir bütün halinde kendi sorumluluğunun’  olduğunu bilmek ve sorumluluğunun o kişiye ait olduğunu idrak etmesi önemlidir.

 

UYGULAMA – Sınır Koyma (Helen Hunt ve Harvel Handrex’in özel izniyle)

Uygun sınırlar koyma bilinçli çocuk yetiştirmenin en önemli yanlarından biridir. Çocuklar nasıl güven içinde olunacağını, başka insanların arzu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmayı ve aynı zamanda oldukları gibi olma özgürlüğünü ebeveynlerinden öğrenirler.

 • Bu alıştırmada seçenekler arasından sizin ve eşinizin koyduğu sınırları en iyi tanımlayan yanıtı seçin.

✔Bir ebeveyn olarak, ……………………………………….. ben koyarım.

 • Çok fazla sınır 
 • Gerektiği kadar sınır 
 • Yetersiz sınır 
 • Tutarsız sınır
 • Katı sınır
 • Sınırsızlık

✔Bir ebeveyn olarak, ……………………………………… eşim koyar

 • Çok fazla sınır
 • Gerektiği kadar sınır
 • Yetersiz sınır
 • Tutarsız sınır
 • Katı sınır
 • Sınırsızlık

✔Hanginiz çocuk(lar) üzerinde daha tesirlidir? …………………………..

✔Görebildiğiniz kadarıyla çocuk(lar)ınız hanginize benzemeye çabalıyor? ……………………………

Bu Bilgilerin Kullanım Şekli:

Kendinizle ilgili neden bu tarz cevaplar verdiğinizi, eşinizle bir uzlaşıya varamadığınızda sonuçlarının ne olacağını, çocuklarınızın her biri için (şayet birden fazla çocuğa sahipseniz) farklı sınırlar koyup koyamadığınızı ve bunun nedenini kendi kendinize sorabilirsiniz. Siz onların sınırları öğrenmelerine yardımcı olurken çocuklarınızın edindiği mesaj nedir? Şayet farklı şekilde sınır koymanın iyi olacağı kanısındaysanız, sizi bunu yapmaktan alıkoyan bir durum mu söz konusu?